Thursday 18 October 2012

AUDIT NEGARA !!! PAS MENUTUP KEMAS KECELARUAN PENGURUSAN PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN ???
Antara kelemahan yang dicatatkan dalam Laporan Audit Negara 2011 adalah seperti projek tidak mengikut jadual dan projek gagal; kelemahan penyenggaraan dan pemantauan; serta kelemahan pengurusan hasil.

Perkara yang perlu diketahui adalah kegagalan pengurusan syarikat kerajaan negeri, iaitu PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN :Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. (KBCSB) 

Ditubuhkan pada 15 Disember 2005. KBCSB merupakan subsidiari Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). Modal dibenarkan KBCSB adalah berjumlah RM1 juta dan modal berbayar berjumlah RM0.50 juta. KBCSB dimiliki 100% oleh PMBK dan telah mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Mac 2007.

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2011 mendapati secara keseluruhannya, pengurusan KBCSB adalah kurang memuaskan. KBCSB mencatatkan kerugian terkumpul, defisit ekuiti pemegang saham dan liabiliti semasa bersih bagi tahun 2008 hingga 2010.


Kijang Kuari Sdn. Bhd. (KKSB)
Ditubuhkan pada 24 Disember 1976. KKSB merupakan subsidiari Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK).
Modal dibenarkan KKSB adalah berjumlah RM3 juta dan modal berbayar berjumlah RM2.80 juta. PKINK mempunyai 49% pegangan ekuiti dalam KKSB dan 48% melalui Kelkon Sdn. Bhd.(KSB) iaitu syarikat subsidiari milik PKINK.
Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2011 mendapati secara keseluruhannya, pengurusan KKSB adalah kurang memuaskan.
Dari segi tadbir urus korporat, pembayaran dividen belum dibuat kepada pemegang saham iaitu PKINK dan KSB bagi tahun 2008. PKINK juga masih tidak menerima dividen bagi tahun 2010.Projek Pembangunan Dan Pengindahan Tebing Sungai Kelantan

Sebuah projek usaha sama dengan sebuah syarikat swasta. Kertas Cadangan projek ini telah dikemukakan oleh Syarikat pada bulan April 2001 dan telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 19 Jun 2002. Perjanjian Projek telah ditandatangani pada bulan Julai 2003.

Kemajuan projek tidak mengikut Jadual Pelaksanaan.
Pindah milik tanah dibuat kepada Syarikat dan sebahagian tanah dicagarkan kepada bank.
Bon jaminan pelaksanaan tidak diserahkan oleh Syarikat.
Perancangan yang bergantung sepenuhnya kepada Syarikat serta tiada kajian terperinci dan penilaian projek.Pembanguan Ladang Rakyat Negeri Kelantan

Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan (Perbadanan) telah
ditubuhkan pada 27 April 2006 melalui Enakmen No. 2, Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan.


Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2011
mendapati Program Ladang Rakyat yang dilaksanakan adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan dan kegagalan Ladang Rakyat yang diusahakan sendiri oleh Perbadanan.

Peserta berpenempatan tidak diambil bekerja.
Kebanyakan pekerja di Ladang Rakyat adalah warga asing.
Hasil sewaan/pajakan tanah ladang adalah rendah berbanding dengan hasil perladangan.
Pengeluaran wang Akaun Amanah Peserta Program tidak mengikut Arahan Amanah.
Pertikaian pemilikan tanah Kerajaan.

Dalam Laporan Audit terhadap kerja-kerja penyengaraan jalan-jalan negeri pula menyatakan kerja tersebut gagal dan tidak memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan seperti yang dijelaskan :

Rancangan membaru muka jalan tidak dilaksanakan.
Kualiti kerja penurapan kurang memuaskan.
Kerosakan permukaan dan bahu jalan tidak disenggarakan dengan baik.
Penyenggaraan perabot jalan tidak dilaksanakan.
Jambatan dan pembetung tidak disenggarakan serta longkang tersumbat.
Perbelanjaan tidak mengikut Arahan Amanah.
Semakan Audit mendapati prestasi perbelanjaan penyenggaraan jalan oleh JKR
dalam tempoh 3 tahun adalah antara 91.6% hingga 96.8%.


Dalam tempoh 2009 hingga 2011 Kerajaan Negeri hanya memperuntukkan sebanyak RM111.32 juta sedangkan peruntukkan yang diterima dari kerajaan persekutuan adalah RM259.73 juta untuk penyenggaraan Jalan Negeri kepada JKR, PTJ dan PBT.

Sumber  : yuseriyusoff.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ENTRI POPULAR

Blog Archive

Blog Archive